Reference

Reference – DisCo2013

Professor Ridvan Peshkopia, University for Business and Technology, Kosovo

This conference represents a wonderful combination of circumstanes: Charles University, one of the oldest universities in Europe; Prague, a major hub of European Renessaince; topic, our current concern of making science matter to society; and organizators, a wonderful group of dedicated young scholars who have set this academic and intellectual environment at an almost perfection level. We are now seven months from the new edition, Disco 2014, and I am looking forward for its topic, so I can prepare a competing abstract. In any case, I have marked in my 2014 calendar: end of June: Prague.

Professor Petra Aczél, Corvinus University of Budapest, Hungary

DisCo is an outstanding conference that creates invigorating community and valued publicity for scholars of several disciplines and divergent ages in a deeply democratic spirit. It is an event where new ideas and modes of participation are introduced to enhance intellectual engagement. It is a conference where innovative ideas, inspiring researches are presented in thought-provoking talks, where fantastic community events are organized. This is a conference of intellectual innovation, fruitful networking, and of invitational scholarly community. I would propose young researchers to come to integrate and more experienced scholars to come to innovate. DisCo conference is a real “meeting of minds”, if you experience it, you will surely want more of it!

Reference – DisCo2012

Serge Comandina, Australian Industry Trades College, Gold Coas, Australia

I am a e-learning specialist at the Australian Industry Trades College, Gold Coast and have attended DisCo 2012 Conference in Prague. I found a very interesting variety of presenters and relevant topics, and most of all I was impressed with the organiser’s care and effort they invested in making sure that all guests had the most rewarding and pleasant stay in Prague. Amazing hospitality and a great location.

Penelope Brigham – Technical Writer and Trainer – Marian, Inc. USA

DISCO 2012 was the most educational and enjoyable conference I have attended in my career. Not only were the presentations fascinating and workshops well planned, but there were many opportunities to share knowledge with colleagues from around the world. I look forward to attending DISCO 2013

 

Professor Dele Braimoh, the UNESCO Chair of ODL at UNISA, South Africa:

The theme of the conference was “New Media and Education.”  There were three major keynote speakers, and I happened to be one of them from the University of South Africa.  My keynote presentation was entitled “ Lifelong Learning and the imperatives of New Technologies” which was presented at the opening ceremony on Monday, 25th June, 2012. The two other two keynote presenters were Dra Mar Camacho Marti from Universitat Rovira I Virgili in Spain and Dr Emilia Nercissans from University of Tehran in Iran.

A little less than one hundred participants drawn from five continents and across 12 countries attended the 3-day action packed conference. The countries included Czech Republic, Slovakia, Poland, Germany, Sweden and Spain. Other countries were the UK, South Africa, Iran, Uzbekistan, USA and Australia.  A total of 31 papers and 3 posters were presented at the conference.

In addition to my keynote address, I also chaired two different parallel sessions during the conference, apart from presenting, on behalf of Dr Kingsley Omorogiuwa, the postdoctoral fellow at the Institute for Open and Distance Learning (IODL), his paper, titled: “Student Learning Assessment in Open and Distance Learning: Quality Assurance concerns”, in one of the parallel sessions at the conference.

The conference was held at Charles University in Prague and it was officially opened by Dr Helena Sebkova, the Director of the Centre for Higher Education Studies, which organized and hosted the conference.  The role of the host institution is independent public research institute in the area of higher and distance education.

The conference major sponsor was the Fronter Person Inc. Company and the other partners included The Association of Adult Education Institution (AIVD), Cambridge University Press, Navreme Bohemia while the Media Partners were Andragogika, Aula and Ikaros.

Other activities as part of the conference, included a marathon and very educative pre-conference workshop on E-Portfolio, Mahara, which was facilitated by Mrs Sigi Jakob Kuhn on Monday, 25th June, 2012.  In addition to this, there was a special dinner on Monday, 25th June, 2012 in a gothic cellar in the heart of Prague and a spectacular boat cruise on river Vltava which lasted about two and a half hours starting from the Old Town to Holesovice and back on Tuesday 26thJune, 2012. The participants also had their dinner in the boat that night which was sponsored by the conference organizer.

 

Reference – DisCo2010

Maryanne Maisano, Assistant Professor at University of North Carolina at Pembroke, USA:

Konference DisCo 2010 byla jedinečnou příležitostí, na které mohlo mezinárodní publikum prozkoumat příležitosti a rizika distančního vzdělávání. CSVŠ, v.v.i. a Západočeská Univerzita v Plzni uspořádaly konferenci pro zanícené profesionály z různých oborů, na které mohli vidět, jak pomocí technologií oslovit široké publikum v oblasti vzdělávání. Jako jedna z keynote speakerů jsem dostala možnost nejenom prezentovat svůj výzkum, ale také se hodně naučit od kolegů. Přednášky a workshopy všem poskytly  skvělé prostředí pro intelektuální debatu mezi kolegy, profesionály, pedagogy a studenty.

 

Linda Pospíšilová, Universita Pardubice, Česká republika:

V roce 2010 jsem se zúčastnila mezinárodní konference DisCo 2010 s podtitulem „Příležitosti a rizika distančního vzdělávání“. Šestý ročník konference byl věnován inovativním přístupům, výzkumu a příkladům dobré praxe v distančním vzdělávání. Kromě vynikající přípravy, organizace a programu bych chtěla zdůraznit informace a inspiraci získané ze všech klíčových projevů a dále seminář věnovaný prostředí Second Life. Těším se na další DisCo konferenci.

 

Lynette Naidoo, University of South Africa, Jižní Afrika:

Konference DisCo 2010 byla obohacujícím a osvěžujícím místem, na kterém se potkali experti ze všech oblastí školství. Setkání lidí s různými specializacemi umožnila výměnu myšlenek a také různorodost návrhů na to, jakými směry se posunout vpřed. Konference v Plzni byla výborně zorganizovaná a poskytla platformu pro vyjádření a důkladné prodiskutování velkého množství témat. Účastníci konference si mohli na vlastní kůži vyzkoušet praktické ukázky a aplikace virtuální komunikace včetně prostředí Second Life, na kterých se plně ukázal potenciál osobní a dynamické interaktivity mezi učitelem a studentem. Účastníkům se také dostalo vynikajícího přivítání na konferenci, které mezi nimi napomohlo urychlit seznámení mezi účastníky. Příspěvky a diskuze poukázaly na měnící se podobu distančního vzdělávání a jeho heutagogické (na sebe zaměřené) vlastnosti a to jak v teoretické, tak praktické rovině. Na konferenci DisCo 2010 vyvstalo množství otázek, které pomohly určit témata a trendy pro DisCo 2012.

 

Śtěpánka Hronová, Vysoká škola finanční a správní, Česká republika:

Účast na konferenci DisCo 2010 nebyla pouze velmi příjemnou osobní zkušeností hodnou zapamatování, ale zároveň – a to je mnohem důležitější – měla poměrně velký profesní dopad na účastníky, vzhledem k tomu, že zde byly předvedeny nové trendy v distančním vzdělávání, prezentovány výsledky rozmanitých studií a projektů a v neposlední řadě byly předvedeny úžasné možnosti moderních technologií, které se dají využívat jako nástroje pro vzdělávání.

Maryanne Maisano z University of North Carolina pronesla úvodní přednášku a zorganizovala praktický seminář k předvedení technologie Second Life, která může jednak obohatit vyučování v běžné třídě, ale která zároveň umožňuje společné přednášky pro lidi z různých koutů světa v reálném čase. Lynette Naidoo z University of South Africa, ve své řeči popisovala pedagogiku jako proměnlivou disciplínu, která se transformuje společně s vývojem nových technologií. Velká pozornost v tomto úvodním projevu byla také věnována ODL – otevřenému distančnímu vzdělávání na domovské univerzitě. Dalším hlavním řečníkem byl Jiří Mareš z Karlovy Univerzity v Hradci Králové, jehož proslov se soustředil na výsledky univerzitního výzkumu a odhalil některé těžkosti doprovázející průzkum pedagogické efektivity distančního vzdělávání.

Dále byla připravena rozmanitá nabídka prezentací a workshopů, mezi jinými možno zmínit např. téma desetileté historie e-learningu na českých univerzitách, inovace v e-learningu,  studentské projekty např. VIAKISK využívající Second Life jako platformu pro výměnu informací, webcastingové systémy, e-learning v distanční výuce jazyků, blended learning nebo konstruktivismus.

Tato akce zároveň nabídla široké možnosti výměny kontaktů a vytvoření nových vazeb mezi účastníky a jejich institucemi.

Ráda bych vyjádřila poděkování hlavním řečníkům a všem přispěvatelům za sdílení poznatků ze své odborné činnosti, prezentování výsledků výzkumu a jejich implementaci do praxe a ve stejné míře organizátorům za hladký a bezproblémový průběh celé konference.